Как заработать?
DOSTAĆ
LINK PARTNERA
Zarejestruj się w Digiseller w poniższym formularzu, uzyskaj swój identyfikator, zamień go w łączu GGsel.net/?&ai=XXXXXX, gdzie XXXXXX to Twój unikalny identyfikator Digiseller.
Możesz również osadzić blok z towarem na swojej stronie.
ПРИВЛЕКАЙТЕ
АУДИТОРИЮ
Rozpowszechniaj linki i bloki za pomocą swojego identyfikatora i zarabiaj na wszystkich zakupach poleconych przez co najmniej 30 dni! Wysokość nagrody po udanej sprzedaży jest różna i zależy od warunków ustalonych przez sprzedawców.
WYCOFAĆ
KAŻDA ILOŚĆ
Withdraw money from your Digiseller account to your WebMoney wallet from any amount!
Jednostka z towarami
do umieszczenia na stronie
Link to GGsel.net product page
Digiseller ID
can be obtained by połączenie in the "Identifier" section
Create an ad
Co wyświetlić w reklamie?
Minecraft Premium [Полный Доступ + Смена Скина и Ника]
9 999 ₽
Buy
Scenariusz
Copied
Affiliate link
Agent link
Free